Hur miljövänligt är det med begagnade bildelar egentligen?

MärkesDemo samarbetar bara med auktoriserade bildemonterare. Det betyder att länsstyrelserna och kommunerna övervakar produktionen så att den följer uppsatta lagar och normer, inte minst ur miljöperspektiv.

Bildemontering innebär att farliga vätskor och material tas om hand så att de inte kommer ut i kretsloppet. Allt som kan återanvändas plockas bort, rengörs och kvalitetssäkras och läggs på lager till försäljning. Resten av bilen pressas och återförs till kretsloppet som skrot. Allt sker idag med industriella metoder och med modernt IT-stöd.

 

< Tillbaka till Vanliga Frågor